VastuuvapauslausekeTämä verkkosivusto ei sisällä ammatillisia tai asiantuntevia osto-tai myyntisuosituksia. Kirjoittajalla ei ole alaan liittyvää koulutusta tai oikeutta sijoitusneuvontaan. Jokainen sijoittaja tekee omat päätöksensä ostoistaan, myymisistään ja muista raha-asioihin liittyvistä toimistaan itse.

Kirjoitukset edustavat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä. Tätä aineistoa ei tule tulkita sijoitussuosituksiksi tai laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi.